Uitnodiging Allerzielenviering op de begraafplaats St. Barbara

Op donderdag 2 november 2023 om 10.00 uur zal, zoals gebruikelijk op het feest van Allerzielen, een Eucharistieviering worden gehouden in de kapel van de begraafplaats.In de viering zal pastoor J. Dresmé voorgaan. De viering zal muzikaal worden ondersteund door Jaap Jan Steensma en Hester Westra. De viering zal worden…

Lees verder

Uitnodiging Allerzielenviering op de begraafplaats St. Barbara

Op woensdag 2 november 2022 om 10.00 uur zal, zoals gebruikelijk op het feest vanAllerzielen, een Eucharistieviering worden gehouden in de kapel van de begraafplaats.In de viering zal pastoor J. Dresmé voorgaan. De viering zal worden afgesloten met een gezamenlijk gebed bij de Mariakapel, u kunt danook een kaarsje branden….

Lees verder

Uitnodiging Allerzielenviering 2021 op de begraafplaats St. Barbara

Op dinsdag 2 november 2021 om 10.00 uur zal, zoals gebruikelijk op het feestvan Allerzielen, een Eucharistieviering worden gehouden in de kapel van debegraafplaats. In de viering zal pastoor J. Dresmé voorgaan. De viering zal muzikaal wordenondersteund door Jaap Jan Steensma en Hester Westra.De viering zal worden afgesloten met een…

Lees verder

Maatregelen m.b.t. COVID-19 – Vervolg

Op de begraafplaats zijn de volgende maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19-virus: De grote kapel is weer beperkt geopend voor diensten en bezoekers. De kleine Mariakapel blijft ook toegankelijk voor het branden van een kaarsje of een klein moment van rust; Bij een begrafenis vragen we U om 1.5 m afstand te bewaren; Het toilet op de begraafplaats is weer geopend: wij vragen u…

Lees verder

Maatregelen m.b.t. COVID-19

Graag uw attentie voor het volgende: Op de begraafplaats zijn de volgende maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19-virus: De grote kapel blijft tot nader order gesloten voor zowel diensten als bezoekers. De kleine Mariakapel blijft wel toegankelijk voor het branden van een kaarsje of een klein…

Lees verder