Uitnodiging Allerzielenviering 2021 op de begraafplaats St. Barbara

Op dinsdag 2 november 2021 om 10.00 uur zal, zoals gebruikelijk op het feestvan Allerzielen, een Eucharistieviering worden gehouden in de kapel van debegraafplaats. In de viering zal pastoor J. Dresm├ę voorgaan. De viering zal muzikaal wordenondersteund door Jaap Jan Steensma en Hester Westra.De viering zal worden afgesloten met een…

Lees verder