Voorwaarden

Hier vindt u een beknopte uitleg over de afspraken en voorwaarden met betrekking tot de verschillende soorten graven. Het volledige reglement kunt u in PDF-formaat downloaden door hier te klikken.

Familiegraf
Keldergraf
Algemeen graf
Kindergraf
Columbarium
Urnengraf
Urnenhof
Strooiveld

Familiegraf

Een familiegraf biedt ruimte aan meerdere overledenen en wordt voor een periode van 20 jaar uitgegeven, waarna de huurtermijn met vijf of tien jaar verlengd kan worden. In een familiegraf kunt u ook urnen laten bijzetten of as uitstrooien. Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt onder andere wie er in het graf worden bijgezet, de soort grafbedekking, of de grafrechten verlengd worden en meer. Het is mogelijk om van tevoren een plek uit te zoeken, en u heeft een zeer ruime keuze aan te plaatsen gedenktekens of monumenten.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in het graf wordt begraven, wordt bijgezet en of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een graf, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie is de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Eén jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een schriftelijke herinnering voor het mogelijk verlengen van de grafrechten en de bijbehorende verplichte algemene onderhoudsbijdrage. Bij het uitblijven van een reactie worden de grafrechten verlengd en in rekening gebracht.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.

Onderhoud van het eigen grafmonument en de beplanting

De nabestaanden dienen zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud van het grafmonument. De verzorging van de grafbeplanting en het verwijderen van onkruid vraagt regelmatig aandacht. Heesters en andere struiken dienen tijdig gesnoeid te worden en mogen niet hoger zijn dan ca. 0,5 m. Het Bestuur heeft volgens het Reglement het recht, bij verwaarlozing, dit werk voor rekening van de rechthebbende uit te voeren. Als door omstandigheden het voor de nabestaanden onmogelijk is zelf de werkzaamheden uit te voeren, gelieve zij contact op te nemen met het kantoor om hiervoor een passende oplossing te vinden. Het is mogelijk om via een abonnement in het voor- en najaar bloeiende beplanting te laten aanbrengen. Informatie hierover kunt u bij ons kantoor verkrijgen.


Keldergraf

Soms willen families hun overledene niet in de grond begraven, maar in een afgeschermde ruimte. U kunt dan kiezen voor een grafkelder, welke bestaat uit een (ondergrondse) stenen ruimte. In een grafkelder kunnen maximaal drie personen begraven worden en wordt uitgegeven voor 20 jaar. De grafrechten kunnen hierna met periodes van 5 of 10 jaar verlengd worden. De kosten voor de aanleg van een grafkelder kunnen bij ons kantoor opgevraagd worden. Aan het einde van het grafrecht vindt geen restitutie plaats van de gemaakte kosten.

Er zijn enkele grafkelders op de begraafplaats beschikbaar, ook kan in overleg met de beheerder een eigen grafkelder geplaatst worden. Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt onder andere wie er in het graf worden bijgezet, de soort grafbedekking, of de grafrechten verlengd worden en meer.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in het graf wordt begraven, wordt bijgezet en of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een graf, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie is de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Eén jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een schriftelijke herinnering voor het mogelijk verlengen van de grafrechten en de bijbehorende verplichte algemene onderhoudsbijdrage. Bij het uitblijven van een reactie worden de grafrechten verlengd en in rekening gebracht.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.

Onderhoud van het eigen grafmonument en de beplanting

De nabestaanden dienen zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud van het grafmonument. De verzorging van de grafbeplanting en het verwijderen van onkruid vraagt regelmatig aandacht. Heesters en andere struiken dienen tijdig gesnoeid te worden en mogen niet hoger zijn dan ca. 0,5 m. Het Bestuur heeft volgens het Reglement het recht, bij verwaarlozing, dit werk voor rekening van de rechthebbende uit te voeren. Als door omstandigheden het voor de nabestaanden onmogelijk is zelf de werkzaamheden uit te voeren, gelieve zij contact op te nemen met het kantoor om hiervoor een passende oplossing te vinden. Het is mogelijk om via een abonnement in het voor- en najaar bloeiende beplanting te laten aanbrengen. Informatie hierover kunt u bij ons kantoor verkrijgen.


Algemeen graf

In een algemeen graf worden drie personen begraven, die geen verwantschap met elkaar hoeven te hebben. De nabestaanden hebben geen zeggenschap over wie verder in het graf wordt begraven. Het graf wordt uitgegeven voor de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar en kan daarna niet worden verlengd. Na het aflopen van deze termijn wordt het graf geruimd, waarvan u via het publicatiebord op de hoogte wordt gesteld. Het is altijd mogelijk om tegen het daarvoor geldende tarief de stoffelijke resten uit het algemeen graf te laten herbegraven in een eigen graf of deze te laten cremeren. De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens zijn beperkt bij een algemeen graf; vaste beplanting is bijvoorbeeld niet toegestaan, maar op de graftegel mogen wel losse siervoorwerpen als potplanten of bloemen worden geplaatst.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in het graf wordt begraven, wordt bijgezet en of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een graf, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie is de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Na 10 jaar zal het graf worden geruimd. Via het publicatiebord wordt men hierover geïnformeerd. Het is dan altijd mogelijk om tegen het daarvoor geldende tarief de stoffelijke resten uit het algemeen graf te laten herbegraven in een eigen graf of deze te laten cremeren.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.

Onderhoud van het eigen grafmonument en de beplanting

De nabestaanden dienen zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud van het grafmonument. De verzorging van de grafbeplanting en het verwijderen van onkruid vraagt regelmatig aandacht.


Kindergraf

Deze graven hebben een speciale plaats op onze begraafplaats. Het zien van deze graven bij elkaar kan troost bieden aan ouders die hun kind moesten achterlaten. In de kindergraven worden kinderen begraven in de leeftijd t/m 12 jaar. Een kindergraf bestaat uit één grafplaats en wordt uitgegeven voor de duur van 10 jaar. De grafrechten kunnen daarna verlengd worden met periodes van 10 jaar. Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt onder andere wie er in het graf worden bijgezet, de soort grafbedekking, of de grafrechten verlengd worden en meer.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in het graf wordt begraven, wordt bijgezet en of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een graf, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie is de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Eén jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een schriftelijke herinnering voor het mogelijk verlengen van de grafrechten en de bijbehorende verplichte algemene onderhoudsbijdrage. Bij het uitblijven van een reactie worden de grafrechten verlengd en in rekening gebracht.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.

Onderhoud van het eigen grafmonument en de beplanting

De nabestaanden dienen zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud van het grafmonument. De verzorging van de grafbeplanting en het verwijderen van onkruid vraagt regelmatig aandacht. Het Bestuur heeft volgens het Reglement het recht, bij verwaarlozing, dit werk voor rekening van de rechthebbende uit te voeren. Als door omstandigheden het voor de nabestaanden onmogelijk is zelf de werkzaamheden uit te voeren, gelieve zij contact op te nemen met het kantoor om hiervoor een passende oplossing te vinden. Het is mogelijk om via een abonnement in het voor- en najaar bloeiende beplanting te laten aanbrengen. Informatie hierover kunt u bij ons kantoor verkrijgen.


Columbarium

In de muur van het columbarium kan in de open nissen één sierurn geplaatst worden. Deze urn zal dan hecht aan de ondergrond verbonden zijn en de nis moet al dan niet met een glasplaat van 30 x 37 cm worden afgesloten.

Achter een gesloten nis is ruimte voor twee à drie urnen. Op de afdekplaat (van 37 x 37 cm) kunnen de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene worden aangebracht. Een nis wordt uitgegeven voor 20 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor periodes van 10 jaar.

Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt wie er in de nis bijgezet worden, of de grafrechten verlengd worden en meer.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in de nis wordt bijgezet en/of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een nis, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie zijn de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Eén jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een schriftelijke herinnering voor het mogelijk verlengen van de grafrechten en de bijbehorende verplichte algemene onderhoudsbijdrage. Bij het uitblijven van een reactie worden de grafrechten verlengd en in rekening gebracht.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.

Onderhoud van het eigen grafmonument en de beplanting

De nabestaanden dienen zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud van het grafmonument. De verzorging van de grafbeplanting en het verwijderen van uitgebloeide bloemen vraagt regelmatig aandacht.


Urnengraf

Het urnengraf heeft een kelder waarin één tot twee urnen geplaatst kunnen worden. De kelder wordt voor 20 jaar uitgegeven, deze periode kan daarna worden verlengd met periodes van 10 jaar. Een urnenkelder moet met een liggende tegel van 50 x 50 x 5 cm worden afgedekt. Links en rechts naast deze tegel mag over een strookje van 10 cm beplanting van laagblijvende hoogte worden aangebracht. Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt onder andere wie er in het urnengraf worden bijgezet, de soort grafbedekking, of de grafrechten verlengd worden en meer.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in het graf wordt begraven, wordt bijgezet en/of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een graf, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie zijn de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Eén jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een schriftelijke herinnering voor het mogelijk verlengen van de grafrechten en de bijbehorende verplichte algemene onderhoudsbijdrage. Bij het uitblijven van een reactie worden de grafrechten verlengd en in rekening gebracht.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.

Onderhoud van het eigen grafmonument en de beplanting

De nabestaanden dienen zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud van het grafmonument. De verzorging van de grafbeplanting en het verwijderen van onkruid vraagt regelmatig aandacht. Het Bestuur heeft volgens het Reglement het recht, bij verwaarlozing, dit werk voor rekening van de rechthebbende uit te voeren. Als door omstandigheden het voor de nabestaanden onmogelijk is zelf de werkzaamheden uit te voeren, gelieve zij contact op te nemen met het kantoor om hiervoor een passende oplossing te vinden. Het is mogelijk om via een abonnement in het voor- en najaar bloeiende beplanting te laten aanbrengen. Informatie hierover kunt u bij ons kantoor verkrijgen.


Urnenhof

In het pas aangelegde Urnenhof (rechts van de ingang) worden de kelders en monumenten in de natuur van de tuin geplaatst. Om de eenheid in de begroeiing te bewaren, hanteren we strikte regels ten aanzien van de monumenten en memorabilia.

Op het graf kan een natuurstenen monument worden geplaatst van 40 x 40 x 60 cm (lengte x breedte x hoogte). Binnen de genoemde oppervlakte bestaat geen mogelijkheid tot het aanbrengen van beplanting of het plaatsen van memorabilia naast het monument. Losse grafkaarsen en bloemen zijn toegestaan (de begraafplaats stelt steekvazen ter beschikking).

De kelder biedt ruimte voor één tot twee urnen en wordt voor 20 jaar uitgegeven, deze periode kan daarna worden verlengd met periodes van 10 jaar. Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt onder andere wie er in het urnengraf worden bijgezet, de soort grafbedekking, of de grafrechten verlengd worden en meer.

Grafrecht en rechthebbende

Het beheer van het graf wordt op naam van de rechthebbende gesteld. Deze persoon bepaalt, namens de nabestaanden, wie in het graf wordt begraven, wordt bijgezet en/of de grafrechten na verloop van recht verlengd worden. Deze persoon is namens de nabestaanden dè contactpersoon voor de begraafplaats. Het is voor u en ons belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij overdracht naar een nieuwe rechthebbende dient men dit schriftelijk mede te delen aan het kantoor met opgave van naam en adres van de huidige en de nieuwe rechthebbende en door beiden ondertekend. Bij overlijden van de rechthebbende dienen de nabestaanden een nieuwe rechthebbende te benoemen. De begraafplaats biedt ook de mogelijkheid tot reserveren van een graf, tegen de hiervoor geldende tarieven. Als betaling van het grafrecht en/of de verplichte algemene onderhoudsbijdrage – na het sturen van een herinnering – uitblijft, houdt het Bestuur zich het recht voor volgens het ‘Reglement’ het grafrecht te beëindigen en verder te handelen. Voor goede afspraken tussen rechthebbende en de begraafplaats gelden het ‘Reglement’ en de ‘Voorschriften voor graftekens en grafbeplanting’. Deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Monumentenrecht

Een grafmonument is het eigendom van de nabestaanden. Voor het te plaatsen grafmonument moet een vergunning door de rechthebbende via de steenhouwer worden aangevraagd bij de begraafplaats. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden waarvoor de rechthebbende een rekening via de steenhouwer ontvangt. Bij aanpassing of vervanging van een monument worden door de begraafplaats slechts de administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie zijn de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.

Einde grafrecht

Eén jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een schriftelijke herinnering voor het mogelijk verlengen van de grafrechten en de bijbehorende verplichte algemene onderhoudsbijdrage. Bij het uitblijven van een reactie worden de grafrechten verlengd en in rekening gebracht.

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Het Bestuur zorgt ervoor dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Regelmatig worden de grafmonumenten van een beschermlaag tegen alg-aanslag voorzien. Eén keer per jaar wordt het onkruid rondom de graven verwijderd. De kosten hiervoor worden bestreden via de verplichte algemene onderhoudsbijdrage ten behoeve van de begraafplaats. De rechthebbende ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Het is ook mogelijk dit voor een langere periode af te kopen. Het Bestuur houdt zich het recht voor om de grafrechten te beëindigen indien de verplichte algemene onderhoudsbijdrage niet wordt voldaan.


Strooiveld

Veel nabestaanden wensen de as van hun geliefden te verstrooien op een plaats die daarvoor apart is aangelegd, ook omdat zij die plaats als een rustpunt zien waar men de overledene kan gedenken. Het is mogelijk een herdenkingsplaatje op de gedachtenismuur te plaatsen, voor de duur van 10 jaar. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons kantoor.


Download het reglement in pdf

Reacties zijn gesloten.