Uitnodiging Allerzielenviering op de begraafplaats

Op maandag 2 november 2020 om 10.00 uur zal, zoals gebruikelijk op het feest van Allerzielen, een Eucharistieviering worden gehouden in de kapel van de begraafplaats. 

In de viering zal pastoor J. Dresm├ę voorgaan. De viering zal muzikaal worden ondersteund door Jaap Jan Steensma en Hester Westra.

Na de viering zullen de graven worden gezegend. Op deze wijze willen wij op deze bijzondere dag stilstaan bij de betekenis die onze overledenen voor ons hebben en blijven zij zo ook in liefde voor ons voortleven.

Na het zegenen van de graven zal de onlangs geplaatste gedenkzuil voor asverstrooiing worden ingezegend en sluiten we af met een gezamenlijk gebed bij de Mariakapel. U kunt dan ook een kaarsje branden.

U bent van harte uitgenodigd op 2 november, maar er zijn helaas restricties in verband met corona.

Het aantal beschikbare plaatsen is minder dan in vorige jaren.

Als u wilt deelnemen, dient u zich van te voren aan te melden, met opgave van naam, aantal personen en uw telefoonnummer. Dit kan via het secretariaat per mail: info@stbarbara-hilversum.nl of telefoon: 035-6234163.

Verder zijn de volgende  maatregelen van kracht:

  • vooraf registreren met controle bij de ingang,
  • handen desinfecteren bij binnenkomst,
  • afstand houden, 
  • begeleiding naar gereserveerde plaatsen
  • geen koffie of thee na afloop

Het Bestuur van de begraafplaats St. Barbara

Reacties zijn gesloten.