Keldergraf

Keldergraf

Soms willen families hun overledene niet in de aarde begraven, maar in een afgeschermde ruimte. U kunt dan kiezen voor een grafkelder, welke bestaat uit een (ondergrondse) stenen ruimte. In een grafkelder kunnen maximaal drie personen begraven worden en wordt uitgegeven voor 10 of 20 jaar. De grafrechten kunnen hierna met periodes van 5 of 10 jaar verlengd worden. De kosten voor de aanleg van een grafkelder kunnen bij ons kantoor opgevraagd worden. Aan het einde van het grafrecht vindt geen restitutie plaats van de gemaakte kosten.

Er zijn enkele grafkelders op de begraafplaats beschikbaar, ook kan in overleg met de beheerder een nieuwe grafkelder geplaatst worden. Het graf komt op naam van één rechthebbende en deze bepaalt onder andere wie er in het graf worden bijgezet, de soort grafbedekking, en of de grafrechten verlengd worden.

Meer informatie »

Reacties zijn gesloten.