Algemeen graf

Algemeen graf

In een algemeen graf worden drie personen begraven, die geen verwantschap met elkaar hoeven te hebben. De nabestaanden hebben geen zeggenschap over wie verder in het graf wordt begraven. Het graf wordt uitgegeven voor de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar en kan daarna niet worden verlengd. Na het aflopen van deze termijn wordt het graf geruimd, waarvan u via het publicatiebord op de hoogte wordt gesteld.

Het is altijd mogelijk om tegen het daarvoor geldende tarief de stoffelijke resten uit het algemeen graf te laten herbegraven in een eigen graf of deze te laten cremeren. De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens zijn beperkt bij een algemeen graf; vaste beplanting is bijvoorbeeld niet toegestaan, maar op de graftegel mogen wel losse siervoorwerpen als potplanten of bloemen worden geplaatst.

Meer informatie ยป

Reacties zijn gesloten.